Przysięgłe tłumaczenia ekspresowe w biurze tłumaczeń

Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych dla osób prywatnych to żmudne zajęcie. Powtarzalność typów dokumentów w tym fachu jest wręcz przytłaczająca. Najczęściej są to tłumaczenia aktu urodzenia, aktu zgonu, dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem zawierającym wykaz wszystkich przedmiotów programu nauczania, prawa jazdy, książeczki szczepień, dokumentacji medycznej etc.

Tłumacz przysięgły

Tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe standardowych dokumentów do prezydium tłumacze przysięgli zwykle wykonują według uprzednio przygotowanych przez siebie szablonów, jedynie zmieniając dane personalne charakterystyczne dla danego przypadku. Tłumacz przysięgły pełni rolę pośrednika pomiędzy urzędami różnych krajów, pomagając obywatelom w załatwianiu spraw w budynkach z czerwonymi tabliczkami, takimi jak urząd miasta, sąd, policja, prokuratura czy urząd celny. Tłumacz przysięgły otrzymuje oficjalne uprawnienia urzędowe do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych od Ministra Sprawiedliwości RP.

Gdzie należy szukać przysięgłych tłumaczeń ekspresowych?

Biura tłumaczeń to firmy wyspecjalizowane w wykonywaniu przysięgłych tłumaczeń ekspresowych. Ponieważ – w przeciwieństwie do samodzielnych tłumaczy przysięgłych – na przestrzeni lat wypracowały siatkę zaufanych współpracowników tłumaczy przysięgłych – w każdym przypadku mogą dostarczyć przysięgłe tłumaczenia ekspresowe, np. biuro tłumaczeń Best Text. Są to przekłady uwierzytelnione, których biuro tłumaczeń podejmuje się niezwłocznie.

Podział pracy w biurze tłumaczeń Best Text

tłumaczenia aktu urodzenia ekspres
tłumaczenia aktu urodzenia ekspres

Tłumaczenie obszernej dokumentacji, np. akt sprawy sądowej czy kart charakterystyk substancji niebezpiecznych (tłumaczenie MSDS), pracownik biura może błyskawicznie przekazać jednocześnie do tłumaczenia przez kilku tłumaczy przysięgłych, dzięki czemu jeszcze tego samego dnia lub na następny dzień roboczy całe zlecenie jest gotowe do odbioru przez klienta. Zwykło się przyjmować, iż klient okazuje oryginalny dokument w biurze tłumaczeń. Jeśli klient posiada jedynie jego skan lub zdjęcie, wówczas w tłumaczeniu zwykle widnieje zapis „tłumaczenie z kopii”, „tłumaczenie niesygnowane” etc., przy czym dobrą praktyką jest też wówczas załączanie do tłumaczenia wydruku dokumentu źródłowego.

Biuro tłumaczeń ekspresowych

Biuro tłumaczeń
Biuro tłumaczeń Best Text

W obecnych czasach większość biur tłumaczeń posiada w swej ofercie tłumaczenia ekspresowe (inaczej: bardzo pilne). Są one zwykle o 50-100% droższe niż te wykonywane w trybie zwykłym (bez pośpiechu). Presja czasu z pewnością zasługuje na dodatkowe wynagrodzenie tłumacza przysięgłego (lub biura tłumaczeń), toteż nawet stawki urzędowe Ministerstwa Sprawiedliwości RP przewidują w takich okolicznościach aż dwukrotny (o 100%) wzrost opłat za ekspresowe tłumaczenia przysięgłe online. Wycena tłumaczenia opiera się wówczas o tabelę w zależności od grupy językowej, w obrębie której tłumacz przysięgły zdobył uprawnienia; zasadniczo im mniej popularny język obcy w parze z językiem polskim, tym wyższa cena tłumaczenia.